Dewisodd y Sgwod Eco y gweithgareddau canlynol ar gyfer codi arian eleni:  

> gwyneb smotiog glitr

> gwerthu cacennau siocled

> casglu punnoedd rownd

> gwisgo dillad smotiog.

 

Codwyd dros £300 tuag at yr achos arbennig hwn.

IMG 5260IMG 5261IMG 5262IMG 5264IMG 5262IMG 5265IMG 5266