Buodd blynyddoedd 5 a 6 i'r stiwdios yng Nghaerdydd i ffilmio ar gyfer rhaglen boblogaidd Stwnsh, sef Pigo dy drwyn. 

 

Fe fydd y rhaglen yn gael ei ddarlledu rhywbryd ym mis Medi. Mwy o fanylion i ddilyn ...

 

 Stwnsh 1Stwnsh 2

Stwnsh 3