Twitter

Gallwch ddilyn ni ar @YsgolCrossHands

Aeth dosbarth Brasil i Landysul i ddysgu am afonydd cyn troi eu dwylo at caiaco.

Dewisodd y Sgwod Eco y gweithgareddau canlynol ar gyfer codi arian eleni:   > gwyneb smotiog glitr > gwerthu cacennau siocled > casglu punnoedd rownd &…

Mwynhaodd blwyddyn 6 eu hamser yng Ngwersyll Llangrannog lle gwnaethant nifer o weithgareddau megis: > sgïo > raffau uchel > nofio > disco > cwis…

Buodd blynyddoedd 5 a 6 i'r stiwdios yng Nghaerdydd i ffilmio ar gyfer rhaglen boblogaidd Stwnsh, sef Pigo dy drwyn.    Fe fydd y rhaglen yn gael ei ddarlledu r…