Rhedir clwb yr Urdd bob nos Fercher o 3:30yp tan 4:30yp ar gyfer dosbarthiadau Sbaen, Portiwgal a Brasil. Trefnwyd y clwb gan yr athrawon sy'n trefnu gweithgareddau amrywiol yn wythnosol. Mae'r rhain yn cynnwys:

> celf a chrefft

 

> helfa drysor

 

> TGCH

 

> cwis

 

>canu a pherfformio

 

> chwaraeon.

 

IMG 3492

Darparir nifer o glybiau yn ystod yr wythnos ysgol:

> Eco

> Chwaraeon (cynhaliwyd gan y Llysgenhadon Efydd)

> Perfformio

> Codio (clwb ar ôl ysgol wedi ei amserlenni)

> Cilomedr dyddiol.

 

Mae'r Clwb Joio yn cael ei drefnu gan Menter Cwm Gwendraeth. Cynhaliwyd y clwb bob pnawn Llun a Iau o 3 tan 5yh.

Os am fwcio lle, cysylltwch â 'r Fenter yn uniongyrchol ar 01269 871600.