Staff Ysgol 2017 - 2018 

 

Mrs M Jones

 

Pennaeth

 

 
Mrs E Walters

 

Dirprwy Bennaeth /

Athrawes Dosbarth Brasil

 
Mrs N young

 

Athrawes Dosbarth Sbaen

 

 
Miss A Llewellyn

 

Athrawes Dosbarth Portiwgal

 

 
Mrs E Tegg

 

Athrawes Dosbarth Cymru

 

 
Mrs L Thomas

 

Athrawes Dosbarth Awstralia

 

 
 Mrs N Owen

 

Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Miss Y Gill

 

Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Mrs A Morgan

 

 Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Miss D Williams

 

 Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Mrs J huntley

 

 Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Mrs P Barlow

 

Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Mrs C Jones

 

Cynorthwydd Dosbarth

 

 
 Mrs M Morgan

 

Swyddog Cynnal Ysgol

 

 
 Mr A Messer

 

Gofalydd

 

 
 Mrs M Griffiths

 

Glanhawraig

 

 
 Mrs P Rogers

 

Cynorthwydd Cinio

 

 
 Mrs A Williams

 

 Cogydd

 

 
 Mrs B Jordan

 

Cynorthwydd Coginio