Mae Corff y Llywodraethwyr yn cynnwys Cynghorwyr Cyngor, Cynghorwyr Cymunedol, rhieni llywodraethwyr a chynrychiolwyr staff. Gwasanaetha pob llywodraethwr am 4 mlynedd. 

 

 Llywodraethwyr Presennol Ffederasiwn Ysgolion Cross Hands a Drefach

 

Rol

 

Enw

 

Cadeiryddes Ms Kathleen Isaac
Is-gadeirydd Mr Darren Price
Pennaeth Mrs Manon Jones
Dirprwy Bennaeth Mrs Emma Walters
Clerc Mrs Mererid Morgan
  Mr Alun Jones
  Mr Aneurin Arnott 
  Dr Brian Jones 
  Mrs Nia Lewis 
  Cllr Emlyn Dole
  Mrs Alison Dancey 
  Miss Yvonne Gill
  Mr Alan Jones
  Ms Nia Jones
  Mrs Lowri Pinney
  Miss Gayle Budden
  Mr John Price

 

Gair gan y Gadeiryddes