Yn Ysgol Cross Hands, credwn fod llais y plant yn bwysig er mwyn sicrhau amgylchedd hapus ac heddychlon ar gyfer dysgu. 

 

 

IMG 3670IMG 3664 (1)IMG 3653IMG 3646 (1)