Sylwadau Disgyblion

 

Rwy'n hoffi'r athrawon oherwydd maent yn esbonio'r gwaith yn dda i ni. 

Jayden F (Blwyddyn 4)

 

Rwy'n hoffi garddio yn ysgol achos cawn goginio beth rywydm yn tyfu! 

Cesian (Blwyddyn 4)

 

Rwy'n mwynhau chwarae yn y parc natur achos gallwn adeiladu den yno, dringo coed a rhedeg o gwmpas.  

Jayden A (Blwyddyn 4)