Parc Natur 2 Parc Natur 3 DSC 2742 Parc Natur 4 Parc Natur

Croeso i Ysgol Cross Hands

Fel tîm, credwn y dylai plant ddatblygu:

> yn ddysgwur uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu hoes

> yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a'u gwaith

> yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd

> yn unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mrs. Manon Wyn Jones, Pennaeth